Tillverkning och montering

För dig som vill säkerställa att din produkt tillverkas och monteras effektivt och med högsta kvalitet erbjuder vi tjänster inom Tillverkning och montering. Vi kan täcka hela processen, från planering till färdig produkt – eller hjälpa till med de delar av den som ni önskar. Oavsett vilken del av tillverkningsprocessen ni behöver hjälp med ser vi till att produktionen kan hållas optimerad, skalbar och pålitlig – både för er som producerar små serier och stora volymer.

Montering

Våra legomonteringstjänster garanterar att dina produkter monteras korrekt och effektivt. Vi kan hantera hela monteringsprocessen, och kan hjälpa er att montera enskilda komponenter eller den färdiga produkten.

Vi har tidigare bland annat löst monteringsbehov inom sjukvård, mekanik och elektronik och kan snabbt aktivera ett flöde som avlastar er och låter er fokusera på er kärnverksamhet. Era produkter lämnar ett långsiktigt avtryck hos era kunder, därför ställer vi höga krav på oss själva när vi arbetar med er montering. Vi kvalitetssäkrar monteringen, vilket innebär att du kan vara säker på att slutprodukten är felfri och uppfyller alla era kvalitetskrav.

Produktion

Vi tillverkar din produkt med högsta precision och kvalitet. Vi täcker alla steg i tillverkningsprocessen och kan hjälpa till med hela kedjan, från materialbearbetning till slutmontering. Ska produkterna tillverkas i stor eller liten skala? Antingen är vi skalbara eller så har vi redan på förhand kommit överens om ett fast antal produkter som ska tillverkas.

Produktionsplanering

Produktion behöver vara smidig. Vi kan hjälpa dig att se till att den är just det. Vi tar hänsyn till varje aspekt av produktionen, från materialflöde och resursallokering till tidsplanering.

Analyser och prognoser utifrån marknaden är viktiga för att se till att undvika produktionsstopp men också att riskminimera att inte hinna med när försäljningen ökar.

Skalbarhet

Vi kan produktion och ser alltid till att produktionsprocessen är skalbar. Plötsligt stor efterfrågan på marknaden gör det viktigt att kunna komma igång och snabbt producera produkter i större skala. Krävs mer marknadsföring och införsäljningsarbete innan de faktiska affärerna kommer kan vi fortsätta i lägre takt och snabbt växla upp när försäljningen väl tar fart.

Vår produktionskapacitet är flexibel och kan anpassas utifrån era just nu rådande förutsättningar.

Kvalitetskontroller

Oavsett om vi är med under hela produktionskedjan eller en del av den kan vi hjälpa er med kvalitetskontroller av hela produker eller specifika detaljer. Vi kan hjälpa dig med allt från att kontrollera gängor i ett stort parti detaljer eller testa mekanik i hela produkter. När vi hjälper dig med kvalitetskontroller säkerställer vi att dina produkter är precis så som de ska vara.

Att kvalitetskontrollera stickprover eller hela leveranser kan hjälpa till med att såväl undvika produktionsstopp som att förbättra kundnöjdheten då produktkvaliteten ökar.

Upptäck hur vi har hjälpt andra

Från 0 till 20 miljoner visir

Som mest har 320 medarbetare varit på plats Innan uppstart krävdes mycket fokus på det praktiska […]

Läs mer

Startup med tydliga framtidsvisioner

Plaant är ett smart inomhusväxthus som optimerar miljöförhållandena för att förbättra växtens tillväxt och hälsa. Inte […]

Läs mer