Projektledning och rådgivning

Med vår kompetens kan vi ge dig den strategiska vägledning och det operativa stöd du behöver för att driva dina projekt framgångsrikt. Vi kan hantera alla aspekter av projektledning och erbjuder skräddarsydd rådgivning för att optimera produktionen och ta er mot era satta affärsmål.

Design och prototyp

Vi hjälper dig att omvandla din idé till en färdig produkt. Från produktutveckling via detaljerade ritningar till prototyptillverkning ser vi till att din produkt uppfyller alla krav och förväntningar men också blir det du tänkt att den ska vara.

Leverantörshantering

På Business Solutions har vi stor kunskap inom leverantörshantering. Vi hanterar leverantörskontakter, inköpsprocesser och optimerar din leveranskedja för att hålla din produktion effektiv och skalbar.

Tillverkning och montering

Vi erbjuder heltäckande lösningar för tillverkning och montering. Från produktionsplanering med stor skalbarhet till själva produktionen och slutmontering säkrar vi att dina produkter tillverkas med högsta kvalitet och precision.

Förpackning och logistik

Rätt förpackning och logistik säkerställer att dina produkter inte bara ser bra ut utan också når dina kunder i det skick de ska. Vi erbjuder kreativ och hållbar förpackningsdesign samt logistik och distribution för en optimerad leveranskedja.

Eftermarknadsstöd

Vi erbjuder eftermarknadsstöd så att dina kunder kan vara nöjda även efter köpet. Från reservdelshantering till reperationer och retur- och reklamationshantering hjälper vi dig att bygga långvariga kundrelationer.