Den är visuell och lättförståelig, detta gör det enkelt för personalen att förstå vad som krävs av dem för att hela värdekedjan skall kunna prestera på topp. Det är viktigt att stanna upp och reflektera över gårdagen fem minuter varje morgon för att ta till vara på alla idéer och tankar som personalen har, det är ett bra sätt för att utveckla och skapa delaktighet. Ingen vill väl leva kravlöst?

Vi på Business Solution är alltid rustade för nya utmaningar.